Archív Červenec, 2009

Co je datová schránka

rubrika O datových schránkách

Datová schránka je elektronické úložiště dokumentů, které prozatím slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci. Spadají pod Ministerstvo vnitra.

Od listopadu 2009 jsou povinné pro všechny právnické osoby v ČR a mají sloužit ke komunikaci úřadů mezi sebou a úřadů s právnickými osobami. Komunikace je obousměrná, do schránky přicházejí zprávy od orgánů veřejné moci a stejně tak je možné ze schránky provádět podání vůči těmto orgánům. Takto je prakticky nahrazena výměna dokumentů v papírové podobě. Dokumenty budou mít stejnou váhu, jako klasické doporučené zásilky s dodejkou a to i ty do vlastních rukou.

Funkce datové schránky

 • vyhledání datové schránky adresáta, včetně zjištění, zda ji má
 • odesílání zpráv
 • příjem zpráv
 • zjištění stavu odeslaných zpráv
 • příjem dokladů o dadání a doručení přijatých a odeslaných zpráv

Přímo v datové schránce je možné vyplňovat elektronické formuláře a pracovat s nimi.

Pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, má úřad povinnost s ním komunikovat jejím prostřednictvím. Ostatní subjekty tuto povinnost nemají a mohou stále využívat starý listinný způsob komunikace, i když mají datovou schránku zřízenu.

 • je garantováno, že zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky jsou úspěšně doručeny adresátovi
 • platí fikce doručení – po deseti dnech od odeslání je zpráva považována za doručenou, i když ji adresát neotevřel
 • jakmile se adresát přihlásí do své datové schránky, jsou všechny nové dokumenty považovány za doručené, aniž by je otevřel
 • úkon realizovaný pomocí datové schránky má stejné právní účinky, jako kdyby byl učiněn písemně a podepsán

Co datové schránky neumí

 • zatím není možné komunikovat mezi jednotlivými majiteli datových schránek jejich prostřednictvím – komunikace je možná pouze s orgány veřejné moci
 • datová schránka není archivem doručených dokumentů – datové zprávy jsou automaticky smazány 90 dnů od doručení. O trvalou úschovu zpráv se musí postarat vlastních datové schránky.

Datová schránka je zbytečná, říkají zástupci malých obcí

rubrika Z médií

Nová povinnost obcí se mezi zástupci malých obcí nesetkala s vlídným přijetím. Stěžují si na pozdní dodávky techniky a celý systém považují za složitý.

Více v článku na denik.cz

Datové schránky mají první problémy

rubrika Z médií

Hned po spuštění datových schránek se dostavily první problémy s certifikační autoritou Postsignum. Systém postihují nečekané výpadky a několikadenní odstávky.

Více v článku na Lupa.cz