Prerekvizity datových schránek: k elektronické spisové službě v úřadě

rubrika Z médií

Řada detailů datových schránek pro jednotlivé úřady ještě není dostatečně dořešena. To je i případ elektronické spisové služby. Pokud úřady podcení přechod na datové schránky, může to vést buď ke zhroucení státní správy, anebo bude možné snadno napodobit úřední dokumenty.

Více v článku na lupa.cz