Rubrika ‘O datových schránkách’

Přihlašování do datové schránky s certifikátem

rubrika O datových schránkách

Do datové schránky se lze přihlásit i s vyšší bezpečností díky možnosti volby přihlašovacího certifikátu. Bohužel v případě kompromitace počítače, ze kterého se uživatel přihlašuje, může útočník získat nejen uživatelské jméno a heslo, ale i certifikát. Takže zvýšení bezpečnosti může být jen zdánlivé.

Více v článku na lupa.cz

První praktické zkušenosti s datovou schránkou.

rubrika O datových schránkách

Datovou schránku si již úspěšně vyzkoušeli první uživatelé. Přístupové údaje přijdou poštou, zde nebývají žádné problémy. Pomocí těchto údajů je možné se přihlásit do administračního rozhraní informačního systému datových schránek (ISDS). Právě proto, že zatím nejde přímo o vstup do samotné datové schránky, je možné její aktivaci ještě odložit.

Aktivace datové schránky

Před aktivací datové schránky je vhodné přejít do sekce Nastavení a učinit několik kroků:

 • nastavit si upozornění na nové zprávy emailem a případně SMS (cena jedné SMS je 3 Kč)
 • nastavit další osoby s přístupem k datové schránce (opět jim ale budou přístupové údaje zaslány poštou)
 • změnit si heslo

Dále je vhodné přejít k aktivaci datové schránky. Je na to snadno nalezitelný odkaz. Každý, kdo si zřídil datovou schránku na vlastní žádost si ji musí aktivovat do 15 dnů od přijetí přihlašovacích údajů. Ostatní subjekty, které mají datovou schránku povinně ze zákona si ji musí aktivovat nejpozději do 1. listopadu 2009, jinak jim bude aktivována automaticky.

Odeslání zprávy

Odesílánání nové zprávy z datové schránky je poměrně jednoduché a dá se přirovnat ke klasickému e-mailu. Nejdříve se vybere z adresáře adresát zprávy (zatím může jít jen o orgány státní moci, které již mají datovou schránku zřízenu). Dále je možné zapsat předmět zprávy a další údaje o zprávě. Bohužel není možné zapsat přímo text zprávy, ten je možné přidat pouze v příloze. Na výběr je řada formátů, vhodné je přiložit PDF soubor s textem zprávy. Po přibalení je možné zprávu odeslat.

Dodejka a doručenka

Pro každou odeslanou datovou zprávu je vidět okamžik jejího doručení a dále je možné zjistit, kdy se příjemce přihlásil ke své datové schránce. To je počítáno jako okamžik přečtení datové zprávy. Není rozhodující, zda si příjemce zprávu přečetl, anebo ne.

Příjem zprávy

U každé přijaté zprávy je vidět odesílatele, příjemce, předmět zprávy a další údaje. Protože text zprávy nelze odeslat, u zprávy je vždy přibalen ve formě přílohy. Na zprávu je možné odpovědět, vytisknout, uložit, případně ji odeslat ke kvalifikované konverzi. Konverze je ale možná jen u formátu pdf.

Datové schránky a právnická osoba

rubrika O datových schránkách

Pro právnické osoby je zřízení datové schránky povinné. Všem právnickým osobám (typicky společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost), zapsaným v obchodním rejstříku, bude datová schránka zdarma automaticky zřízena přímo Ministerstvem vnitra.

Datovou schránku je možné napojit na interní systém pro správu dokumentů.

Jak požádat o zřízení

Datová schránka je zřízena automaticky. Přístupové údaje budou doručeny poštou do vlastních rukou jednatelů společnosti.

Výhody datové schránky

 • přístupnost odkudkoliv z internetu
 • úspora času, není nutné chodit na poštu
 • úspora peněz, řada úkonů v datových schránkách je bezplatná
 • nahraditelnost – je možné delegovat práci s datovou schránkou na jiné osoby a to i pro dokumenty do vlastních rukou
 • rozšířenost – ze zákona mají datovou schránku povinně všechny orgány veřejné moci a musí ji používat

Nevýhody

 • datová schránka je jen jedna a není nijak členěna podle organizace
 • datovou schránku je nutné minimálně jednou za deset dní vybírat
 • je nutné pracovat s elektronickými verzemi dokumentů a postarat se o jejich archivaci
 • není možné komunikovat s někým jiným, než orgány veřejné moci
 • zahraniční subjekty bez sídla v ČR nemohou datové schránky používat