Datové schránky a právnická osoba

rubrika O datových schránkách

Pro právnické osoby je zřízení datové schránky povinné. Všem právnickým osobám (typicky společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost), zapsaným v obchodním rejstříku, bude datová schránka zdarma automaticky zřízena přímo Ministerstvem vnitra.

Datovou schránku je možné napojit na interní systém pro správu dokumentů.

Jak požádat o zřízení

Datová schránka je zřízena automaticky. Přístupové údaje budou doručeny poštou do vlastních rukou jednatelů společnosti.

Výhody datové schránky

  • přístupnost odkudkoliv z internetu
  • úspora času, není nutné chodit na poštu
  • úspora peněz, řada úkonů v datových schránkách je bezplatná
  • nahraditelnost – je možné delegovat práci s datovou schránkou na jiné osoby a to i pro dokumenty do vlastních rukou
  • rozšířenost – ze zákona mají datovou schránku povinně všechny orgány veřejné moci a musí ji používat

Nevýhody

  • datová schránka je jen jedna a není nijak členěna podle organizace
  • datovou schránku je nutné minimálně jednou za deset dní vybírat
  • je nutné pracovat s elektronickými verzemi dokumentů a postarat se o jejich archivaci
  • není možné komunikovat s někým jiným, než orgány veřejné moci
  • zahraniční subjekty bez sídla v ČR nemohou datové schránky používat